Tisztelt Látogatóink!

Köszöntjük Önöket a Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület internetes honlapján! Honlapunkkal szeretnénk lehetővé tenni hogy a legkorszerűbb információtechnológiai eszközök segítségével, közvetlenül tájékoztassuk Egyesületünk mindennapjairól, aktuális képzéseinkről, programokról.
Reméljük, honlapunk segítséget nyújt abban, hogy Egyesületünkről megtalálja az Önt érdeklő értékes információkat.
Kérjük, észrevételeit, javaslatait telefonon vagy akár elektronikus úton juttassa el hozzánk!

Tisztelettel:

Németh Ildikó
elnök
valamint,
az ANIMA Mentálhigiénés Egyesület tagjai

 


 Bemutatkozás

A Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Egyesület tevékenységének bemutatása:

Az 1990-ben alapított Egyesület aktív részt vállal a mentalhigienes kultúra fejlesztésében, a humán szolgáltatásban dolgozók képzésében. Az egyesület munkatársai pszichiáterek, pszichológusok, szociális munkások, jogászok, pénzügyi-, mentalhigienes szakemberek, humán területen tevékenykedő segítők, és tevékenységünket támogató önkéntesek
Az egyesület szakemberei évek óta folyamatosan részt vesznek az önkéntes telefonszolgálati segítők képzésében, szupervíziójának megszervezésében és biztosításában, a stábtagok burn- out (kiégés elleni) prevenciójában.
A városban- a megyében, térségben-, hosszú évek óta végzi mentalhigienes tevékenységek széles skáláját, így a drogprevenciós képzésekből is kiveszi részét. A munkatársak évek óta eredményesen dolgoznak a felsőoktatásban, – egészségtan tanárok, szociálpedagógusok, művelődésszervezők, egészségfejlesztő mentalhigienikusok, szociális munkások, diplomás ápolók, szociális gondozó- szervezők, mentalhigienes asszisztensek, drogkoordinátorok képzésében vesznek részt.

 • Az egyesület referencia munkái:
  telefonszolgálati munkatársak kiképzése a régióban
  lelkészek, és orvosok a „mentalhigienes kultúráért” előadássorozat szervezése,
  integratív prevenciós képzés pedagógusoknak
  koordinálja és működteti az S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat győri tagszolgálatát
  a megyei könyvtárban mentálhigienes előadássorozat tartása, és egyéb mentalhigienes preventív tevékenységek végzése

Az egyesület célja egyrészt a győri telefonos lelkisegély szolgálat működésének biztosítása, másrészt a krízisintervenciónak, szuicid prevenciónak és a mentálhigiéné fejlődésének biztosítása a térségben, szakmai tevékenységek koordinálása, képzések, továbbképzések, konferenciák lebonyolítása.

Ez a mentalhigienes műhely a különböző intézményekben dolgozó elkötelezett munkatársakat olyan jellegű tevékenységekre is tömöríti, melyeket a jelenlegi szolgáltató intézményeink keretei között nem tudnak végezni, ennek megfelelően kommunikációs képzést, tréninggyakorlatokat, krízisintervenciós módszereket terjesztenek, adományokat gyűjtenek, önismereti csoportokat tartanak azok számára, akik a terület iránt érdeklődnek, és elkötelezettek arra, hogy másokon segítsenek.
Távlati tervekben szerepel az Egyesületnek a „mozgó mentalhigienes műhely” elindítása, a szükséges felszerelések beszerzése után a falvak humán szolgáltatását nyílt napok szervezésével, előadássorozatok elindításával, konkrét pszichológiai segítségnyújtás megkezdésével, szórólapok, tájékoztató füzetek terjesztésével oldaná meg.

Az Egyesület tevékenységében kiemelt helyen szerepel a Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat Győri Tagszolgálata működtetése.