Tevékenységünkről

Az S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat tevékenységéről

A telefonos lelkisegély szolgálat a támaszadás olyan eszköze, amely a hívó- anonimitásának biztosításával kezeli a problémákat. A szolgálat lehetőséget ad minden embernek, hogy szükségben, kétségbeesésben, öngyilkosság veszélyben azonnal kapcsolatot találjon egy másik emberrel, aki kész őt meghallgatni és alkalmas arra, hogy vele problémáin átsegítő beszélgetést folytasson. A szolgálatok működése fontos szerepet játszik a megelőzésben, a problémák enyhítésében, kezelésében és súlyosabbá válásának megakadályozásában.

Szolgálatunk 30 aktív munkatársa a nap 24 órájában áll a hívók rendelkezésre – az ország többi szolgálatához hasonlóan- a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségnek (LESZ) tagja, amely az IFOTES (Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége) normáinak megfelelően dolgozik.
Sokan megtalálják, és átélik nap, mint nap az otthon melegének kellemes, meghitt, bizalommal átitatott érzését. Akadnak azonban olyan embertársaink, akiknek kevés jutott ebből az érzésből, de ők is megértésre, támaszra várnak, ezért keresik a segítségnyújtásnak e módját.
A hívások témája igen változatos.
Leggyakoribb témák a magány, izoláció, megélhetési problémák, családi konfliktusok, alkoholizálás, munkanélküliség, egzisztenciális nehézségek, kilátástalanság, megoldhatatlannak vélt élethelyzetek.
Mindezek nagy terhet rónak az ügyeletesek lelkére is, ezért igen fontos saját lelki egészségük karbantartása. E célból rendszeresen tartunk képzéseket, stábkarbantartó tréningeket, ügyeleteseink országos és régiós képzéseken, találkozókon vesznek részt.

A telefonvonal végén szolgálatot teljesítő segítők (operátorok) speciálisan képzett egyének, akik több hónapig tartó elméleti és gyakorlati oktatás során sajátítják el azokat az ismereteket, amelyek feltétlenül szükségesek a telefonos munka szempontjából.
Alapelv az empátiás készség, a megértés, a feltétel nélküli elfogadás. Megértő és beleérző képességük fejlesztése révén készek arra, hogy a másik embert elfogadják, megértsék és támogató módon tudásukkal segítsék.
Nagyon fontos, hogy a hívó miért pont most, és miért pont azzal a problémával jelentkezik. Sokszor banálisnak tűnő téma, felületes beszélgetés, az úgynevezett „fedőtörténet” mögött súlyos lélektani problémák húzódhatnak meg.
A képzés és a folyamatos továbbképzés során azt a készséget fejlesztjük, hogyan lehet a hívó mondataiból, mondatszerkesztéseiből, hanglejtéséből a mögöttes dolgokra következtetni.
A telefonon történő kommunikáció egy sajátos helyzetet teremt. A kapcsolatfelvételt a hívó kezdeményezi, a beszélgetés kontrollja az ügyelő kezében van. Csak az egyetlen, az u.n. vokális csatornára támaszkodhatunk, a hangból, a hanglejtésből, a mondatszerkesztésből következtethetünk a hívó lelkiállapotára. A hívó anonim, és az is maradhat, azt sem tudjuk, hogy melyik városból telefonál, a szolgálatok az ország bármely területéről ingyenesen hívhatók.
„ A lelki elsősegély telefonszolgálat minden ember számára meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy baj, kétségbeesés vagy öngyilkossági veszély esetén,- szabadságjogai tiszteletben tartásával – azonnal felvehesse a kapcsolatot egy másik emberrel, aki teljes elfogadással kész és képes meghallgatni, és vele segítő beszélgetést folytatni.
A telefonos lelki elsősegély szolgálat által nyújtott segítség az életre való bátorításra és a krízishelyzetekkel való megbirkózás képességének fejlesztésére irányul.”

IFOTES
Telefonszolgálatok Nemzetközi Szervezete