A VESZPRÉMI KAPCSOLAT 96 MENTALHIGIENES EGYESÜLET
 A VESZPRÉMI TELEFONOS LELKISEGÉLY ALAPÍTVÁNY
LELKI ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2007. augusztus 24-26. között Veszprémben rendezte meg XX. Országos Konferenciáját

 „SEGÍTŐ HANGOK” címmel

Az ünnepélyes megnyitó után Dr. Bőviz Gábor a LESZ elnöke által került átadásra a

 „Szabó Pál díj” – szakmai kitüntetés

Dr. Szabó Pál –  az első magyar lelkisegély telefonszolgálat megalapítója, ideg- és elme szakorvos, pszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi docens, az orvostudományok kandidátusa.

Az első magyar lelkisegély telefonszolgálatot 1970-ben alapította Debrecenben, és a szolgálat szinte azonnal tagja lett a nemzetközi szervezetnek.

Dr. Szabó Pál nevéhez fűződő magas rangú kitüntetést minden évben,- immár hagyományosan, – szakmai munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtott szakembernek ítéli a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetségének Elnöksége.

2007. évben 30 éves szakmai munkája elismeréseképpen e magas rangú kitüntetést

Dr. Varga Gábornak

 a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatójának, a Kisalföldi S.O.S. Telefonos
Lelkisegély Szolgálat szakmai vezetőjének adományozta

Dr. Varga Gábor az egyetemi évek után, 1977-től részt vesz a telefonszolgálat munkájában, és egyetemi évei alatt a pécsi telefonos lelkisegély szolgálat tevékenységében is részt vett.

1977-től – jelenleg is- a Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat szakmai vezetője, a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkacsoport egyik irányítója.

Szakmai vezetése alatt, a fokozódó hívásszámok következtében 2000. évtől Mosonmagyaróvár, Győr, Sopron összefogásával, 24 órás elérhetőséggel végzi munkáját a megyei szolgálat.

A Győri Tagszolgálat 2003. október 3-án ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

Dr. Varga Gábor pszichiáter, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatója 30 éve foglalkozik a humán segítés egyik legtitokzatosabb hálózatával, a telefonos lelkisegély szolgálatokkal. 2000. évben kézikönyvet írt az ifjúsági lelkisegély szolgálatok munkatársai számára, amely az első magyar nyelvű összefoglaló e témában, és jelenleg is e kéziköny adja alapját a felnőtt- és ifjúsági lelkisegély szolgálati operátorok képzésének.

Dr. Varga Gábor hosszú évekig töltötte be (992-1998) a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok  Országos Szövetségének  elnöki, alelnöki tisztét , és jelenleg is  kiképzője, szakmai vezetője, tanácsadója a régió telefonos segítőinek.

Egy interjúban így nyilatkozott: „ a telefonos segítők  a társadalom legfontosabb mentalhigienes kapuőrei” – szerinte a telefonszolgálatok vonzerejét éppen a névtelenségben rejlő kockázatmentesség adja, és a lelki krízisben szenvedő emberek számára sokszor a telefonszolgálatok jelentik az utolsó kapaszkodót.

Szakmai vezetetésével 2005-ben Székelyudvarhelyen, és 2006-ban Sepsiszentgyörgyön alakult meg Romániában elsőként lelkisegély telefonszolgálat.

Jelenleg is szakmai vezetésével működik a Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat, és irányításával történik a stábtagok képzése a régióban. A képzés nyitott az ország társszolgálatai számára.

További eredményes munkát kívánunk, és a szakmai kitüntetéshez gratulálunk.

Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat