Szolgálat jellemzői

• A Szolgálat a Telefonszolgálatok Nemzetközi Szervezete(IFOTES) által megállapított nemzetközi normák szellemében dolgozik. Célja, hogy segítséget nyújtson bárkinek, aki nehéz helyzetben, kétségbeesésében segítő emberi kapcsolatra vágyik.

• Az ügyelő minden telefonhívást komolyan vesz. Igyekszik a problémával jelentkező hívót teljes elfogadással, empátiával megközelíteni. Ennek érdekében munkája során köteles magát minden felekezeti , vallási, politikai és ideológiai előítélettől mentesíteni.

• A segítségnyújtás anonim, az ügyelő csak saját azonosítási számát közölheti krízishelyzet esetén a hívóval.

Tevékenység jellege:

A lelki elsősegély telefonszolgálat nagy hozzáférhetőségű, a krízisellátás elsődleges szűrőfunkciójaként, mentalhigienes prevenciós tevékenységet folytató megelőző ellátás.

• Első szűrő funkciójával (egészségügyi- és szociális) alapellátás
• Állandó elérhetőségével 116-123 – sürgősségi ellátás része