Szolgálatunk története

A győri S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat történeti áttekintése:

A Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 42 éve kezdte meg működését, 1974-tól fogadja a hívásokat Győrött, amely öngyilkosság megelőző, krízisintervenciós és mentálhigiénés feladatokat lát el, sajátos módszerekkel, telefonon keresztül.
A győri szolgálat, alapítói egészségügyi szakemberek. Kezdeti években heti néhány órában működött, akkor még nem volt anonim, a személyes találkozás lehetősége is fennállt.

1986-1999. év végéig napi 12 órában (este 7- reggel 7-ig) működött, majd ezt követően 2000. év júliusától megalakult a Győr-Moson-Sopron Megyei S.O.S. 24 órás non stop Telefonos Lelkisegély Szolgálat, – amelyet Együttműködési Szerződésben rögzítettek a 3 szolgálatvezető aláírásával-, a szerződő felek az IFOTESZ normáknak megfelelően biztosították, és biztosítják napjainkban is a 3 város (Győr-Sopron- Mosonmagyaróvár) telefonos lelkisegély szolgálatának közös munkáját, és a nemzetközi normák szellemében dolgoznak.

A nagy múltú győri szolgálat mára a Dunántúli régió egyik szakmai központjává vált, mint regionális képzőhelyként is működik. Szoros kapcsolatot tart fenn a környék telefonos szolgálataival. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségnek tagja, amely az IFOTES (nemzetközi szervezet) normáinak megfelelően dolgozik, ez garantálja a szakszerű működését.
A S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat győri tagszolgálata – mint az országos szövetséghez tartozó összes szolgálat – olyan preventív, a sürgősségi ellátás rendszerébe illeszthető, az alapellátás első szűrő funkcióját betöltő segítő kapacitás, amelyek szakmaiságát és színvonalát a kialakult, jól funkcionáló és működő elvek, szakmai szabályok segítik. A szolgálatok nem a pszichiátriai ellátás helyei, sokkal inkább a preventív, mentálhigiénés gondozásé. A krízis ellátás a telefonszolgálatos formájában hatékony, prevenciós eszköz lehet, költségei kisebbek, mint más, az egészségügyi ellátás keretében történő szaktevékenységnek.
1993-ben ünnepelte szolgálatunk alakulásának 20. évfordulóját.
A Magyarországon hívható szolgálatok 1998-ban áttértek a ZÖLD SZÁM rendszerre (a hívás költségét a hívott fél fizeti), s egységes számmezőt foglalnak el, megkönnyítve ezzel az elérhetőséget.
A győri szolgálat a „Segítés – lelki egészségvédelem” címmel szervezett konferencia keretében – 2003-ban- ünnepelte létrejöttének 30. évfordulóját.
A Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat győri-, soproni-, a mosonmagyaróvári stábja 2000. év júniusától fogadja a nap 24 órájában a hívásokat, amely a T-Com támogatásával ingyenesen hívható – 2007. 10. 01-től a 0680/505-505 ingyenes zöld telefonszámon.
2006. évi statisztikai mutatók szerint a Nyugat –Dunántúli Régió szolgálataihoz összességében 13 357 hívás érkezett, az ország 24 szolgálatánál 2006. évben összesen 227 660 alkalommal csörrent meg a telefon.

2011. július 1-től a 116-123 európai harmonizált hívószámon ingyenesen elérhető a 19 lelki elsősegély telefonszolgálat az országban a nap 24 órájában a T-Com és mobil hálózatból egyaránt.
Kísérleti jelleggel fogadják a LESZ tagszervezetei (19) a Kárpátaljáról jövő mintegy 150 000 fős magyar közösség hívásait az egységes (116-123) hívószámon. A szolgálatot, A Kezünkben a Jövő Alapítvány működteti Kárpátalján.