„HOGY BESZÉLJÜNK EGYMÁSSAL…”

Történeti áttekintés a magyarországi telefonos lelkisegély szolgálatokról

Amikor Chad Varah anglikán lelkész az 1950-es évek elején közzétette egy hirdetésben a telefonszámot, egy Szingapúrtól Szombathelyig terjedő világhálózat megalakulásának alapjait teremtette meg. Eredeti szándéka az volt, hogy olyan embereknek nyújtson lélektani segítséget, akik öngyilkossági gondolatokkal foglalkoznak: a felhívásra azonban számos más lelki problémával küszködő hívó is jelentkezett. Így alapította meg az úgynevezett szamaritánus szervezetet, amely önkéntes segítők egyesülésével jött létre.

Ezen minta alapján a későbbiek során egyre több helyen alakultak telefonos lelkisegély szolgálatok. Az egyes országok szolgálatai 1964-ben létrehozták az IFOTESZ-t, a szolgálatok nemzetközi szervezetét, közzétették a szervezet alapszabályát, amely szerint korra, nemre, őrszínre, vallási felekezetre való tekintet nélkül fogadják a hívásokat, és legjobb tudásuk szerint készek segítő beszélgetést folytatni.

Magyarországon –külföldi minta alapján- 1970-ben, Debrecenben Szabó Pál pszichiáter szervezett elsőként telefonszolgálatot. Az elkövetkezendő években először a nagyobb, majd a kisebb városokban is egyre nagyobb számban jöttek létre szolgálatok.
1986-ban alakult meg az országos szervezet a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ). A szolgálatok országos szövetségbe tömörültek, az érdekképviselet, az egységes szakmai munka, a folyamatos továbbképzések biztosítása érdekében.
A magyar telefonos lelkisegély szolgálatok 1995-ben felvételt nyertek az IFOTES-be (nemzetközi szövetségbe), amely a szakmai munka nemzetközi elismerését jelenti.
1995-ben alakult meg az Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége, melynek tagszolgálatai egy speciális réteg, a serdülő – és ifjúkor sajátos problémáinak megoldásában segítenek.
A Szövetség 1997. óta minden évben tavasszal, május első hétvégéjén „TELEFONOS NAPOT” szervez, az emberek közötti kommunikáció, a megértés és a segítségnyújtás jegyében.
A Magyarországon hívható szolgálatok 1998-ban áttértek a zöldszám rendszerre (a hívás költségét a hívott fél fizeti), egységes számmezőt foglalva el, ezáltal megkönnyítve az elérhetőséget.
1999. júniusában a LESZ tagszolgálatai kötelezettséget vállaltak egy-egy terület ellátására, felosztva egymás között az ország területét, törekedve a teljes lefedettségre, hívhatóságra.
Ma az országban 24 lelki elsősegély telefonszolgálat működik – elkülönült szervezetként vagy részben önálló szervezeti egységként- egy ellátórendszer részeként.
A szövetséghez tartozó szolgálatok egységes elvek, normák, kiválasztási és képzési kritériumrendszer, krízisdiagnosztika, statisztikai adatfelvételi minimum, ellátási protokoll szerint működnek.
A Magyarországon hívható szolgálatok 1998-ban áttértek a zöldszámrendszerre (a hívás költségét a hívott fél fizeti), egységes számmezőt foglaltak el, megkönnyítve ezzel az elérhetőséget.
2007. október 1-től egységes zöld szám rendszerben hívhatók az ország telefonos lelkisegély-szolgálatai a T-Com hálózatában a 0680/505-505 ingyenes zöld telefonszámon, 2011-től egységes, 116-123 hívószámon érhetők el az ország 19 lelki elsősegély szolgálata.