Segélyvonal hívószámának változása

A lelki segítség vonala

Ha nehézségekkel találjuk magunkat szemben, nagyon gyakran fogalmazódik meg bennünk, vagy fut át a gondolatainkon, a „Kit érdekel az én nehézségem?”, „Nem érdekel senkit az én problémám!”, „Senki nem tud nekem segíteni!” lehangoló, magányra kárhoztató érzése. Ezért könnyen érezhetjük úgy, magunkra maradtunk gondjainkkal, kilátástalannak érezzük helyzetünket, sötéten látjuk jövőnket. Ezzel szemben mindannyiunknak szüksége van a melegségre, embertársaink közelségére és megértésére, a másik személy általi elfogadásra, elismerésre.
Sokan megtalálják, és átélik nap mint nap az otthon melegének kellemes, meghitt, bizalommal átitatott érzését. Akadnak azonban olyan embertársaink, akiknek kevés jutott ebből az érzésből, de ők is megértésre támaszra várnak, ezért keresik a segítségnyújtásnak e módját.
Az ügyeletet önkéntesek látják el, akik gondos szűrés és személyi alkalmasság szerinti kiválasztás után speciális szakmai tréningen, elméleti képzésen vesznek részt. Megértő és beleérző képességük fejlesztése révén készek arra, hogy a másik embert elfogadják, megértsék és támogató módon tudásukkal segítsék.
A szolgálat anonim, nem kell bemutatkozni, és az ügyelő nem fedi fel kilétét, a szolgálat a telefonáló számára teljes titoktartást biztosít.

A Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat hívószáma

06 80/ 505-505 zöldszámra változott

az év minden napján 24 órás elérhetőséggel, ingyenesen hívható.

Magyarországon 1970 óta működnek telefonos lelki elsősegély szolgálatok, amelyek minden ember számára megadják a lehetőséget arra, hogy kétségbeesés, baj vagy öngyilkossági veszély esetén- szabadságjogok tiszteletben tartásával- azonnal felvehessék a kapcsolatot egy másik emberrel.
A telefonos lelkisegély szolgálat a támaszadás olyan eszköze, amely a hívó- anonimitásának biztosításával kezeli a problémákat. A szolgálat lehetőséget ad minden embernek, hogy szükségben, kétségbeesésben, öngyilkosság (szuicid) veszélyben azonnal kapcsolatot találjon egy másik emberrel, aki kész őt meghallgatni és alkalmas arra, hogy vele problémáin átsegítő beszélgetést folytasson. A szolgálatok működése fontos szerepet játszik a megelőzésben, a problémák enyhítésében, kezelésében és súlyosabbá válásának megakadályozásában.

Az ANIMA Mentálhigiénés Egyesület 1990-ben alakult meg. Tagjai mentálhigiénés tevékenységet végző szakemberek (pszichológus, pszichiáter, gyógypedagógus, szociálpolitikus, egészségügyi menedzser, szociális munkás, mentálhigiénikus, egyéb humán foglalkozású szakemberek, stb.), akik évek óta részt vesznek az önkéntes telefonos munkában. Az egyesület célja egyrészt a győri telefonos lelki segélyszolgálat működésének biztosítása, másrészt a krízisintervenciónak, szuicid prevenciónak és a mentálhigiéné fejlődésének biztosítása a térségben, szakmai tevékenységek koordinálása, képzések, továbbképzések, konferenciák lebonyolítása.

Az Anima Egyesület tevékenységében kiemelt helyen szerepel a Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat Győri Tagszolgálatának működtetése.

A megyei szolgálat mintegy 45 munkatársa a nap 24 órájában áll a hívók rendelkezésre – az ország többi szolgálatához hasonlóan- a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségnek tagja, amely az IFOTES (Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége) normáinak megfelelően dolgozik. A szolgálat a sürgősségi ellátás rendszerébe illeszthető, az alapellátás első szűrő funkcióját betöltő olyan megelőző (preventív), segítő kapacitás, amely szakmaiságát és színvonalát évtizedek alatt kialakított, jól működő elvek, szakmai szabályok segítik.

„A telefonos lelkisegély szolgálat minden ember számára meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy a baj, kétségbeesés, vagy öngyilkossági veszély esetén szabadságjogai tiszteletben tartásával azonnal felvehesse a kapcsolatot egy másik emberrel, aki kész és képes barátként a hívót meghallgatni és vele egy segítő beszélgetést folytatni. A telefonos lelkisegély szolgálat által nyújtott segítség az életre való bátorításra, és krízishelyzetekkel való megbirkózás képességének fejlesztésére irányul.”

( IFOTES)

Kisalföld, 2007.