Szabó Pál Díj Átadása

A VESZPRÉMI KAPCSOLAT 96 MENTALHIGIENES EGYESÜLET
 A VESZPRÉMI TELEFONOS LELKISEGÉLY ALAPÍTVÁNY
LELKI ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2007. augusztus 24-26. között Veszprémben rendezte meg XX. Országos Konferenciáját

 „SEGÍTŐ HANGOK” címmel

Az ünnepélyes megnyitó után Dr. Bőviz Gábor a LESZ elnöke által került átadásra a

 „Szabó Pál díj” – szakmai kitüntetés

Dr. Szabó Pál –  az első magyar lelkisegély telefonszolgálat megalapítója, ideg- és elme szakorvos, pszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi docens, az orvostudományok kandidátusa.

Az első magyar lelkisegély telefonszolgálatot 1970-ben alapította Debrecenben, és a szolgálat szinte azonnal tagja lett a nemzetközi szervezetnek.

Dr. Szabó Pál nevéhez fűződő magas rangú kitüntetést minden évben,- immár hagyományosan, – szakmai munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtott szakembernek ítéli a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetségének Elnöksége.

2007. évben 30 éves szakmai munkája elismeréseképpen e magas rangú kitüntetést

Dr. Varga Gábornak

 a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatójának, a Kisalföldi S.O.S. Telefonos
Lelkisegély Szolgálat szakmai vezetőjének adományozta

Dr. Varga Gábor az egyetemi évek után, 1977-től részt vesz a telefonszolgálat munkájában, és egyetemi évei alatt a pécsi telefonos lelkisegély szolgálat tevékenységében is részt vett.

1977-től – jelenleg is- a Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat szakmai vezetője, a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkacsoport egyik irányítója.

Szakmai vezetése alatt, a fokozódó hívásszámok következtében 2000. évtől Mosonmagyaróvár, Győr, Sopron összefogásával, 24 órás elérhetőséggel végzi munkáját a megyei szolgálat.

A Győri Tagszolgálat 2003. október 3-án ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

Dr. Varga Gábor pszichiáter, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatója 30 éve foglalkozik a humán segítés egyik legtitokzatosabb hálózatával, a telefonos lelkisegély szolgálatokkal. 2000. évben kézikönyvet írt az ifjúsági lelkisegély szolgálatok munkatársai számára, amely az első magyar nyelvű összefoglaló e témában, és jelenleg is e kéziköny adja alapját a felnőtt- és ifjúsági lelkisegély szolgálati operátorok képzésének.

Dr. Varga Gábor hosszú évekig töltötte be (992-1998) a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok  Országos Szövetségének  elnöki, alelnöki tisztét , és jelenleg is  kiképzője, szakmai vezetője, tanácsadója a régió telefonos segítőinek.

Egy interjúban így nyilatkozott: „ a telefonos segítők  a társadalom legfontosabb mentalhigienes kapuőrei” – szerinte a telefonszolgálatok vonzerejét éppen a névtelenségben rejlő kockázatmentesség adja, és a lelki krízisben szenvedő emberek számára sokszor a telefonszolgálatok jelentik az utolsó kapaszkodót.

Szakmai vezetetésével 2005-ben Székelyudvarhelyen, és 2006-ban Sepsiszentgyörgyön alakult meg Romániában elsőként lelkisegély telefonszolgálat.

Jelenleg is szakmai vezetésével működik a Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat, és irányításával történik a stábtagok képzése a régióban. A képzés nyitott az ország társszolgálatai számára.

További eredményes munkát kívánunk, és a szakmai kitüntetéshez gratulálunk.

Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat

 

A lelki segítség vonala

Segélyvonal hívószámának változása

A lelki segítség vonala

Ha nehézségekkel találjuk magunkat szemben, nagyon gyakran fogalmazódik meg bennünk, vagy fut át a gondolatainkon, a „Kit érdekel az én nehézségem?”, „Nem érdekel senkit az én problémám!”, „Senki nem tud nekem segíteni!” lehangoló, magányra kárhoztató érzése. Ezért könnyen érezhetjük úgy, magunkra maradtunk gondjainkkal, kilátástalannak érezzük helyzetünket, sötéten látjuk jövőnket. Ezzel szemben mindannyiunknak szüksége van a melegségre, embertársaink közelségére és megértésére, a másik személy általi elfogadásra, elismerésre.
Sokan megtalálják, és átélik nap mint nap az otthon melegének kellemes, meghitt, bizalommal átitatott érzését. Akadnak azonban olyan embertársaink, akiknek kevés jutott ebből az érzésből, de ők is megértésre támaszra várnak, ezért keresik a segítségnyújtásnak e módját.
Az ügyeletet önkéntesek látják el, akik gondos szűrés és személyi alkalmasság szerinti kiválasztás után speciális szakmai tréningen, elméleti képzésen vesznek részt. Megértő és beleérző képességük fejlesztése révén készek arra, hogy a másik embert elfogadják, megértsék és támogató módon tudásukkal segítsék.
A szolgálat anonim, nem kell bemutatkozni, és az ügyelő nem fedi fel kilétét, a szolgálat a telefonáló számára teljes titoktartást biztosít.

A Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat hívószáma

06 80/ 505-505 zöldszámra változott

az év minden napján 24 órás elérhetőséggel, ingyenesen hívható.

Magyarországon 1970 óta működnek telefonos lelki elsősegély szolgálatok, amelyek minden ember számára megadják a lehetőséget arra, hogy kétségbeesés, baj vagy öngyilkossági veszély esetén- szabadságjogok tiszteletben tartásával- azonnal felvehessék a kapcsolatot egy másik emberrel.
A telefonos lelkisegély szolgálat a támaszadás olyan eszköze, amely a hívó- anonimitásának biztosításával kezeli a problémákat. A szolgálat lehetőséget ad minden embernek, hogy szükségben, kétségbeesésben, öngyilkosság (szuicid) veszélyben azonnal kapcsolatot találjon egy másik emberrel, aki kész őt meghallgatni és alkalmas arra, hogy vele problémáin átsegítő beszélgetést folytasson. A szolgálatok működése fontos szerepet játszik a megelőzésben, a problémák enyhítésében, kezelésében és súlyosabbá válásának megakadályozásában.

Az ANIMA Mentálhigiénés Egyesület 1990-ben alakult meg. Tagjai mentálhigiénés tevékenységet végző szakemberek (pszichológus, pszichiáter, gyógypedagógus, szociálpolitikus, egészségügyi menedzser, szociális munkás, mentálhigiénikus, egyéb humán foglalkozású szakemberek, stb.), akik évek óta részt vesznek az önkéntes telefonos munkában. Az egyesület célja egyrészt a győri telefonos lelki segélyszolgálat működésének biztosítása, másrészt a krízisintervenciónak, szuicid prevenciónak és a mentálhigiéné fejlődésének biztosítása a térségben, szakmai tevékenységek koordinálása, képzések, továbbképzések, konferenciák lebonyolítása.

Az Anima Egyesület tevékenységében kiemelt helyen szerepel a Kisalföldi S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat Győri Tagszolgálatának működtetése.

A megyei szolgálat mintegy 45 munkatársa a nap 24 órájában áll a hívók rendelkezésre – az ország többi szolgálatához hasonlóan- a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségnek tagja, amely az IFOTES (Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége) normáinak megfelelően dolgozik. A szolgálat a sürgősségi ellátás rendszerébe illeszthető, az alapellátás első szűrő funkcióját betöltő olyan megelőző (preventív), segítő kapacitás, amely szakmaiságát és színvonalát évtizedek alatt kialakított, jól működő elvek, szakmai szabályok segítik.

„A telefonos lelkisegély szolgálat minden ember számára meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy a baj, kétségbeesés, vagy öngyilkossági veszély esetén szabadságjogai tiszteletben tartásával azonnal felvehesse a kapcsolatot egy másik emberrel, aki kész és képes barátként a hívót meghallgatni és vele egy segítő beszélgetést folytatni. A telefonos lelkisegély szolgálat által nyújtott segítség az életre való bátorításra, és krízishelyzetekkel való megbirkózás képességének fejlesztésére irányul.”

( IFOTES)

Kisalföld, 2007.

Az S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat hívószámának megváltozása

Civil Tér c. lap

Az S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat hívószámának megváltozása

„ Névtelenül”

A Kisalföldi S.O.S. Lelkisegély Telefonszolgálat vonala az elmúlt évben körülbelül 5 000-szer csörrent meg. Az ügyelő pedig sohasem tudhatta, hogy éppen súlyos krízishelyzetben lévő hívó próbál meg anonim segítséghez jutni vagy egy újabb heccelődő – mert azok is akadnak- játszik a szabadidejét az embertársai iránt érzett részvét által indíttatva, önként feláldozóval.
Győrben 33 éve működik az S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat, – az országban az elsők között alakult-, a bajba jutottakon NÉVTELENÜL teljesen diszkrét, névtelenséget biztosító módon segítséget nyújtó szolgálat, amely sokaknak az utolsó reményt jelenti.

Az S.O.S. telefonos lelki segélyszolgálatok az ország valamennyi pontjáról elérhetőek a hét minden napján a nap 24 órájában, az anonimitás megtartása mellett a

0680/505-505

ingyenes zöld telefonszámon.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Anima Mentalhigienes Egyesület 1990-ben jött létre, az egyesület célja egyrészt a győri S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat működésének biztosítása, másrészt a krízisintervenciónak, szuicid prevenciónak és a mentálhigiéné fejlődésének biztosítása a térségben, szakmai tevékenységek koordinálása, képzések, továbbképzések, konferenciák lebonyolítása.

2007. 11. hó – Civil tér